HVB
HVB
|
Hos oss ska våra ungdomar växa upp till trygga vuxna med stöd av vår verksamhet i en hemlik miljö

Med helhetssyn i mottagandet

Polstjärnan bedriver idag hem för vård eller boende (HVB) på uppdrag av kommuner eller med enskilt tillstånd.

Polstjärnan har idag verksamheter för ensamkommande barn och unga i nio kommuner runt om i landet, från Sorsele i norr till Tranås i söder.

Med våra kunskaper och kompetens i såväl flyktingsituation som mottagande, socialt arbete, utbildning och yrkesvägledning som i omvårdnad vill vi skapa rätt förutsättningar för en framgångsrik integration i det svenska samhället.

Vi ser oss som en del i det viktiga samspelet mellan det civila samhället, dess organisationer och det lokala näringslivet. Här arbetar Polstjärnan aktivt med att skapa den samverkan och gemenskap som behövs för att våra unga ska nå sina mål med studier och framtida arbete. Vi strävar efter att våra boenden ska vara ett nav i det lokala utvecklingsarbetet; socialt, kulturellt och ekonomiskt. Vi är samhällsentreprenörer, därför vill vi gärna dela med oss av vår egen och våra ungdomars kompetens.

Vårt arbetssätt baseras på dialog och delaktighet. Vi ska finnas till hands för våra barn och ungdomar, vi ska lyssna, vi ska vägleda/coacha och vi ska bidra till positiv struktur i deras liv. Hos oss ska våra ungdomar växa upp till trygga vuxna med stöd av vår verksamhet i en hemlik miljö.

Du kan läsa mer om och se bilder på våra boenden på; HVB-giuiden.se

Mer informmation om HVB

Länkar till mer information om ensamkommande barn och unga:

FNs barnkonvention

Migrationsverket 

Lyssna på ett inslag om integration:

Magdas hotell

HVB Hem
Polstjärnan i Sverige
Polstjärnan i Sverige AB har stor erfarenhet av att hjälpa människor med olika bakgrunder att hitta sin väg genom utbildning, integration, omsorg och arbetsmarknadstjänster. Vi vill att alla som bor eller utbildas genom oss ska nå sina mål och få gedigen vägledning att nå dem.

Kontakt

Alla rättigheter © Polstjärnan i Sverige

Fyll i dina uppgifter och skicka så återkommer vi!

Formuläret innehåller fel. Kontrollera formuläret och försök igen. Tack!

Tack för ditt meddelande!