Mer information HVB

Polstjärnans teoretiska grund är ett lösningsfokuserat förhållningssätt med uttalad tilltro till att varje människa har förmåga att äga sin egen lösning.

Det är en lyssnande metod och varje fråga i samtalet bygger på föregående svar. Fokus ligger på framtid istället för dåtid. Detta innebär att det finns en röd tråd i vårt arbete; Det salutogena, för främjande av hälsa och sociala sammanhang, till individuellt lösningsfokus för vägledning och stöd, till vikten av helhetssyn och uppbyggnad av lokal samverkan.

Teoretisk grund

BBIC - Barnens behov i centrum – är ett professionellt perspektiv som hjälper verksamheten att prioritera rätt och bemöta ungdomarna med respekt.

Glasls teori om konflikteskalation - Vårt fokus på dialog och vår bemötandepolicy stödjer sig på Glasls teorier om de mönster som konflikter följer, och på metoder för att hantera och förebygga dem.

MI – Vår personal är tränade i MI – Motiverande Intervju, en samtalsteknik som främjar personlig utveckling och problemlösning.

Välj språk
Select your language
انتخاب زبان
اختيار اللغة
luqad dooranaysaa
elegir el idioma