Anaga joogna Polstjärnan waxaanu garanaynaa sida aanu u caawino dadka soo qabtey waxyaalo kala duduwan ee leh mustaqbal kala duduwan. Waxaanu doonaynaa inaanu noqono hagahaaga.

Noo ogolow inaanu kaa caawino waxbarasho ama shaqo - mustaqbal wanaagsan leh!

Välj språk
Select your language
انتخاب زبان
اختيار اللغة
luqad dooranaysaa
elegir el idioma